Voor de winter/lentetochten van 1 december tot en met 30 april

Elke zoektocht zijn er prijzen te winnen. Er is een grotere prijs voor wie het beste resultaat behaald op de drie tochten tesamen. De winnaar van een tocht is:

  • de deelnemer die de meeste juiste antwoorden heeft gegeven
  • bij gelijke stand, dan de deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert, maar niet over het gevraagde getal gaat (bijv. iets weegt 100 kg, de deelnemer die 90 kg schat wint van de deelnemer die 101 kg schat)
  • bij dan nog gelijke stand zal het lot bepalen
  • meer informatie over de wedstrijd kan je vinden in het reglement

Prijzen per wandelzoektocht:

1ste prijs: Bon van 20 euro naar keuze van Natuurpunt/GR-paden/Standaard Boekhandel

2de prijs: Bon van 10 euro naar keuze van Natuurpunt/GR-paden/Standaard Boekhandel

3de prijs: Bon van 5 euro naar keuze van Standaard Boekhandel

Prijs voor de winnaar van de drie tochten tesamen:

Bon twv 50 euro naar keuze van Vlaanderen Vakantieland/Natuurpunt